زهرا مولایی

زهرا مولایی

 

تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۱۰/۲۰

محل تولد:

 

مدارک تحصیلی و ورزشی و دوره های مرتبط:

 • کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دیپلم تجربی
 • مربی گری درجه ۳ بدنسازی و پرورش اندام از فدراسیون پرورش اندام
 • مربی گری درجه ۳ شنا از فدراسیون شنا
 • مربی گری درجه ۳ بسکتبال از فدراسیون بسکتبال
 • مربی گری آمادگی جسمانی درجه ۳
 • مدرک نجات غریق درجه ۲
 • مدرک هیدروتراپی
 • مدرک کارگاه کراس فیت و طراحی تمرینات مقاومتی از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
 • مدرک کارگاهی core &more/nutritional approaches از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
 • مدرک روش های تمرینی نوین برای چربی سوزی از پردیس دانشگاهی گیلان
 • مدرک ماساژ ورزشی

 

سوابق ورزشی:

 • مربی شنا تیم علوم پزشکی گیلان در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
 • مربی آمادگی جسمانی تیم علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۷
 • سابقه مربی گری شنا از سال ۱۳۹۴
 • سابقه نجات غریقی از سال ۱۳۹۴
 • سابقه مربی گری بدنسازی از سال ۱۳۹۵
 • سابقه مربی بسکتبال به مدت ۲ سال