سپیده قلیزاده

سپیده قلیزاده

 

تاریخ تولد:

محل تولد:

 

مدارک تحصیلی و ورزشی و دوره های مرتبط:

  • کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
  • مربی بدنسازی
  • مربی آمادگی جسمانی

 

افتخارات کسب شده و سوابق ورزشی:

  • مقام دوم کشوری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت
  • دو دوره مقام اول اسنانی مسابقات کراسفیت
  • بیش از ۲۰ سال سابقه حضور در فعالیت های ورزشی
  • بیش از ١۴ سال سابقه مربیگری